Lær mindfulness, lær yoga, lær meditation - retreat for begyndere, d. 15.-17. marts, 2024

Dette retreat er lavet til begyndere, nybegyndere; og mennesker, som føler, at de gerne vil modtage ABC’en for mindfulness, yoga og meditation. Mao. kommer vi til at arbejde med grundighed og systematik gennem det mest fundamentale inden for mindfulness, yoga og meditation. Erfaringen viser nemlig, at jo mere grundigt og systematisk man gennemgår fundamentet, jo mere kan man få ud af sin yoga, mindfulness og meditation. Retreatet er altså lavet til mennesker, som via den ovenstående undervisning, ønsker sig redskaber   LÆS MERE


Stilheden i orkanens øje - klassisk mindfulness retreat med chakra-systemet som baggrund, D. 29.-31. marts, 2024

At være i orkanens øje er et billede på, hvad mindfulness handler om: nemlig at kunne holde kontakt med stilheden i stormen, midt i al sindets og livets kaos, og op- og nedture: Gradvist at lære at identificere sig mere med det, der altid er stille, end med det, som er i storm og uvejr. Herudover er det at være i orkanens øje også et godt billede på, hvordan vi på en mere integral måde kan praktisere mindfulness i vores moderne vestlige liv: Nemlig som øjet i orkanen. Det er næppe forventeligt – og måske heller ikke ønskværdigt   LÆS MERE


At mærke det, der er sandt - og gøre noget ved det; i spirituel praksis og i livet, D. 9.-11. august, 2024

At mærke, det der er sandt, og det at gøre noget ved det, er en grundøvelse i al personlig udvikling og spiritualitet. Måske er det ligefrem grundøvelsen. Og til denne grundøvelse er netop dette retreat dedikeret. Forhåbningen er, at vi ved at stille skarpt på evnen til at mærke og gøre noget ved det sande, vil forøge vores muligheder for i dagligdagen og i udviklings-processerne at skabe mere plads til det, der er sandt for den enkelte. Vores erfaring er, at det at mærke, hvad der er sandt er en øvelse, som er vigtig at anvende på mange niveauer.   LÆS MERE


Selvomsorg, empati, medfølelse - Hjertets potentialer - d. 18.-20. oktober, 2024

Vi vil tage udgangspunkt i disse tre følelser og evner, som alle mennesker har, men som vi også alle sammen kan få mere gavn af, blive bedre til: evnen til at drage omsorg og handle selv-omsorgsfuldt. Den emaptiske evne, og endelig vores medfølelses-potentialer. Vi vil på retreatet arbejde inden for tre områder: 1. Hvordan er det muligt at arbejde henimod, at selv-omsorg (S), empati (E) g medfølelse (M) bliver mere integreret i vores eget væsen, på den måde, der er passende og rigtig for det enkelte menneske.   LÆS MERE


URBAN RETREAT DAG - D. 21/9-2024

Vi vil på disse urban retreat dage forene storbylivet med rum til fordybelse. Dagene kommer til at veksle mellem kropsligt arbejde, meditation, afspænding, inquiry, healing og stilhed. Fordybelse betyder her, at vi vil forsøge at komme vores inderste nærmere.   LÆS MERE


Jule retreat ved Vesterhavet 22/12/24-23/12/24

Vi vil bruge juletiden til fordybelse, stilhed og fællesskab. En mulighed for at bruge ferie og højtid på en anderledes måde. Et retreat – uanset hvilket slags – har altid kun ét formål: At skabe rammerne for at man kan fordybe og forstærke kontakten med ens kerne. Og dermed de potentialer, som ligger gemt dybere inde i en selv. Denne kontakt muliggøres bl.a. gennem den afspænding og afstressning, et retreat tillader, samt den intensivering, som den fysiske og meditative praksis tilvejebringer. Retreatet veksler mellem fysisk yoga, siddende meditation/mindfulness, og liggende afspændings-øvelser.   LÆS MERE


5-dages nytårs retreat - 30/12/24-3/1/2025

Vi vil på retreatet benytte nytåret som en lejlighed til fordybelse og fællesskab. Nytåret er en god lejlighed til at se tilbage og afklare året, der er gået. Og samtidig se frem mod det år, der venter. Mao. inviterer nytårs-tiden til fordybelse, afklaring og fremadskuen. Vi vil herudover arbejde med den ramme og dét formål, som altid udgøres af et retreat: Nemlig at få mere kontakt til sin kerne, og de resurser, der ligger dér. Retreatet er åbent for både begyndere og erfarne. Vi anvender flere forskellige meditative tilgange. Den basale mindfulness er en basis. Mindfulness handler om afspænding og nærvær.   LÆS MERE


Når det dybere nærvær blomstrer – femdages retreat for erfarne - 12/2-16/2-2025

Nærvær er et af hovedformålene med al udviklingsarbejde og spirituel praksis. Måske selve hovedformålet. Og nærværet er et skalafænomen. I den ene ende har vi de helt korte glimt. Når man fx til et møde bevidst trækker vejret ned i maven. Og til og med de egentlige spirituelle blomster og kvaliteter. Fællesnævneren er nærvær. Det kommer fra vores evne til at være til stede, her og nu. Og så de blomster, som udspringer af dette nærvær. Retreatet kan ses som en undersøgelse af nærværets dimensioner. Og retreatet er dedikeret til at   LÆS MERE


De 7 chakraer og deres livsområder - 1-årsforløb - Opstart d. 22. november, 2025

Forløbet er lavet, så det bliver muligt at komme i dybden med teori og praksis med chakra-systemet. Fokus er afgjort på praksis; dvs. de meditationer og øvelser, som vi skal arbejde med. At få en dybere kontakt med sit eget chakra-system er det samme som en eksistentiel fordybelse. Chakraerne og hele det øvrige   LÆS MERE