RETREAT I STILHED (MØN RETREAT CENTER)

Et retreat – uanset hvilket slags – har altid kun ét formål: At skabe rammerne for at man kan forbedre og forstærke kontakten med ens kerne. Og dermed de potentialer, som ligger gemt dybere inde i en selv. Denne kontakt muliggøres bl.a. gennem den afspænding og afstressning, et retreat tillader, samt den intensivering som den fysiske og meditative praksis tilvejebringer. Retreatet veksler mellem fysisk yoga, siddende meditation/mindfulness, og liggende afspændings-øvelser. Hertil kommer et teoretisk aspekt   LÆS MERE


SOMMER NATUR RETREAT I STILHED

Vi vil benytte disse dage til i en vekselvirkning mellem det at kigge indad, i fordybelse og stilhed. Og også kigge udad mod naturen og den danske sommer. På den måde handler retreatet om vekselvirkningen mellem det udadrettede liv, og den indadvendte selvfordybelse. Vi kommer derfor til at arbejde med at integrere disse aspekter; sådan at vi bibeholder indadvendtheden i naturen og sommeren. Vi kommer til at lave meget af praksis, dvs. meditation, yoga og mindfulness, i naturen. Og dermed lade praksis inspireres af naturen. Vi arbejder også med, hvordan meditation og yoga direkte kan sættes sammen med den natur   LÆS MERE


LÆR MINDFULNESS, LÆR YOGA, LÆR MEDITATION - RETREAT FOR BEGYNDERE 19-21/11

Dette retreat er lavet til begyndere, nybegyndere; og mennesker, som føler, at de gerne vil modtage ABC’en for mindfulness, yoga og meditation. Mao. kommer vi til at arbejde med grundighed og systematik gennem det mest fundamentale inden for mindfulness, yoga og meditation. Erfaringen viser nemlig, at jo mere grundigt og systematisk man gennemgår fundamentet, jo mere kan man få ud af sin yoga, mindfulness og meditation. Retreatet er altså lavet til mennesker, som via den ovenstående undervisning, ønsker sig redskaber   LÆS MERE


4-DAGES RETREAT – MINDFULNESS, YOGA, MEDITATION, STILHED

Den basale orientering i det meditative kommer fra Vækstcenterpædagogikken. Herfra anvender vi femkanten, som anviser fem veje, eller fem medfødte kompetencer, man kan gøre brug af i sin meditation. Hertil kommer den energi-krops-praksis, som åbner til en forbedret kontakt med vores energi-system, heriblandt chakraerne. Fra energi-arbejds-værktøjskassen anvender vi også healing. Healing kan laves af alle, og kræver absolut intet forudgående kendskab til healing. På retreatet benytter vi os også af den basale og moderne formulerede mindfulness-praksis (som anvist i MBSR-systemet).   LÆS MERE


5-DAGES SOMMER RETREAT – YOGA, NATUR, MEDITATION, BÆREDYGTIGHED

Et af hovedformålene med dette retreat er at vise veje til, hvordan det er muligt at forene det at være i naturen med det at praktisere yoga, mindfulness og meditation. Når vi tager yoga og/eller meditation med ud i naturen befrugtes vores praksis af naturen. Praksis næres af naturen på måder, som ikke sker, når man praktiserer indendørs. Det samme gælder vores naturoplevelser: Vi får en anden kontakt til naturen, når vi tager praksis med derud. Det andet hovedformål med retreatet er at forsøge at gøre forbindelsen til naturen stærkere. Jo mere forbundet vi føler os til naturen jo mere vil vi være motiveret til at passe på den og derfor handle mere bæredygtigt. Basalt set handler retreatet om at kultivere det sted inde i os, som er naturligt motiveret til at gøre noget godt: Noget godt for en selv, noget godt for naturen, og   LÆS MERE