SELV-OMSORG, EMPATI, MEDFØLELSE - HJERTETS POTENTIALER - D. 4/3-6/3 2022

Vi vil tage udgangspunkt i disse tre følelser og evner, som alle mennesker har, men som vi også alle sammen kan få mere gavn af, blive bedre til: evnen til at drage omsorg og handle selv-omsorgsfuldt. Den emaptiske evne, og endelig vores medfølelses-potentialer. Vi vil på retreatet arbejde inden for tre områder: 1. Hvordan er det muligt at arbejde henimod, at selv-omsorg (S), empati (E) g medfølelse (M) bliver mere integreret i vores eget væsen, på den måde, der er passende og rigtig for det enkelte menneske.   LÆS MERE


RETREAT I STILHED - D. 18.-20. MARTS, 2022

Et retreat – uanset hvilket slags – har altid kun ét formål: At skabe rammerne for at man kan forbedre og forstærke kontakten med ens kerne. Og dermed de potentialer, som ligger gemt dybere inde i en selv. Denne kontakt muliggøres bl.a. gennem den afspænding og afstressning, et retreat tillader, samt den intensivering som den fysiske og meditative praksis tilvejebringer. Retreatet veksler mellem fysisk yoga, siddende meditation/mindfulness, og liggende afspændings-øvelser. Hertil kommer et teoretisk aspekt   LÆS MERE


5-DAGES SOMMER RETREAT – YOGA, NATUR, MEDITATION, BÆREDYGTIGHED, D. 13.-17. JULI, 2022

Et af hovedformålene med dette retreat er at vise veje til, hvordan det er muligt at forene det at være i naturen med det at praktisere yoga, mindfulness og meditation. Når vi tager yoga og/eller meditation med ud i naturen befrugtes vores praksis af naturen. Praksis næres af naturen på måder, som ikke sker, når man praktiserer indendørs. Det samme gælder vores naturoplevelser: Vi får en anden kontakt til naturen, når vi tager praksis med derud. Det andet hovedformål med retreatet er at forsøge at gøre forbindelsen til naturen stærkere. Jo mere forbundet vi føler os til naturen jo mere vil vi være motiveret til at passe på den og derfor handle mere bæredygtigt. Basalt set handler retreatet om at kultivere det sted inde i os, som   LÆS MERE


3-DAGES SOMMER RETREAT – YOGA, NATUR, MEDITATION, BÆREDYGTIGHED - D. 29.-31. JULI, 2022

Et af hovedformålene med dette retreat er at vise veje til, hvordan det er muligt at forene det at være i naturen med det at praktisere yoga, mindfulness og meditation. Når vi tager yoga og/eller meditation med ud i naturen befrugtes vores praksis af naturen. Praksis næres af naturen på måder, som ikke sker, når man praktiserer indendørs. Det samme gælder vores naturoplevelser: Vi får en anden kontakt til naturen, når vi tager praksis med derud. Det andet hovedformål med retreatet er at forsøge at gøre forbindelsen til naturen stærkere. Jo mere forbundet vi føler os til naturen jo mere vil vi være motiveret til at passe   LÆS MERE


IMPROVISATION & MEDITATION (KURSUS I PARIS) - D. 26.-28. AUGUST, 2022

We hereby welcome you with three days of meditation, movement practice, acting exercises and creative improvisation. With the purpose to be able to integrate creativity and spirituality. How can creativity and spirituality have a mutually inspiring effect on one another? That is the central question we will be practically exploring in the workshop. The workshop is thus designed to enrich or reignite your creative or spiritual practice – whatever activity or practice you are involved in. As mentioned, you do not have to be experienced within either spirituality or creative practices. You are also welcome if you have no experience   LÆS MERE


DE 7 CHAKRAER OG DERES LIVSOMRÅDER – 6-MÅNEDERS FORLØB - OPSTART D. 8. SEPTEMBER 2022

Vi vil på dette 6-måneder-forløb arbejde med de 7 chakraer, og med de 7 livsområder, som styres af de 7 chakraer. Vi vil dedikere én 1-dags workshop fra 10-17 til hvert chakra, og det livsområde, som de enkelte chakraer styrer (den sjette og sidste workshop deles dog af både pineal og krone chakra). Startende med rodchkaraet   LÆS MERE


STILHEDS RETREAT VED LIMFJORDEN - D. 23/9-25/9 - 2022

Et retreat – uanset hvilket slags – har altid kun ét formål: At skabe rammerne for at man kan fordybe og forstærke kontakten med ens kerne. Og dermed de potentialer, som ligger gemt dybere inde i en selv. Denne kontakt muliggøres bl.a. gennem den afspænding og afstressning, et retreat tillader, samt den intensivering, som den fysiske og meditative praksis tilvejebringer. Retreatet veksler mellem fysisk yoga, siddende meditation/mindfulness, og liggende afspændings-øvelser. Hertil kommer et teoretisk aspekt, samt en nødvendig erfaringsdeling af egne oplevelser og læring. Endeligt handler retreat-grupper også   LÆS MERE


LÆR MINDFULNESS, LÆR YOGA, LÆR MEDITATION – RETREAT FOR BEGYNDERE, D. 25/11-27/11 - 2022

Dette retreat er lavet til begyndere, nybegyndere; og mennesker, som føler, at de gerne vil modtage ABC’en for mindfulness, yoga og meditation. Mao. kommer vi til at arbejde med grundighed og systematik gennem det mest fundamentale inden for mindfulness, yoga og meditation. Erfaringen viser nemlig, at jo mere grundigt og systematisk man gennemgår fundamentet, jo mere kan man få ud af sin yoga, mindfulness og meditation. Retreatet er altså lavet til mennesker, som via den ovenstående undervisning, ønsker sig redskaber   LÆS MERE