Lær mindfulness, lær yoga, lær meditation – retreat for begyndere, d. 14/4-16/4 - 2023

Dette retreat er lavet til begyndere, nybegyndere; og mennesker, som føler, at de gerne vil modtage ABC’en for mindfulness, yoga og meditation. Mao. kommer vi til at arbejde med grundighed og systematik gennem det mest fundamentale inden for mindfulness, yoga og meditation. Erfaringen viser nemlig, at jo mere grundigt og systematisk man gennemgår fundamentet, jo mere kan man få ud af sin yoga, mindfulness og meditation. Retreatet er altså lavet til mennesker, som via den ovenstående undervisning, ønsker sig redskaber   LÆS MERE


URBAN RETREAT DAG - D. 24/6-2023

Vi vil på disse urban retreat dage forene storbylivet med rum til fordybelse. Dagene kommer til at veksle mellem kropsligt arbejde, meditation, afspænding, inquiry, healing og stilhed. Fordybelse betyder her, at vi vil forsøge at komme vores inderste nærmere.   LÆS MERE


Nærværets veje til afspænding, vitalitet og samhørighed - d. 28.-30. juli, 2023

Retreatet er lavet for, at det kan blive muligt at få bedre kontakt med den indre kerne. Og de kvaliteter og resurser, som ligger dér. Man kan inddele retreatet i fire elementer, som selvfølgeligt er indbyrdes forbundne. Grundideen er, at de to første elementer – dels kroppen og åndedrættet, dels mindfulness og meditation – vil føre til kontakten med de to sidste elementer: Selvudvikling og spiritualitet. Endelig er der et teoretisk- eller læringsmæssigt element. Det handler dels om viden og forskning; men måske i højere grad om inspiration. Inspiration, der kan inspirere og støtte deltagerne i deres egne videre processer.   LÆS MERE


3-dages sommer retreat – Yoga, natur, meditation, bæredygtighed - d. 11.-13. august, 2023

Et af hovedformålene med dette retreat er at vise veje til, hvordan det er muligt at forene det at være i naturen med det at praktisere yoga, mindfulness og meditation. Når vi tager yoga og/eller meditation med ud i naturen befrugtes vores praksis af naturen. Praksis næres af naturen på måder, som ikke sker, når man praktiserer indendørs. Det samme gælder vores naturoplevelser: Vi får en anden kontakt til naturen, når vi tager praksis med derud. Det andet hovedformål med retreatet er at forsøge at gøre forbindelsen til naturen stærkere. Jo mere forbundet vi føler os til naturen jo mere vil vi være motiveret til at passe   LÆS MERE


Improvisation - Meditation - Kreativitet - d. 24. september, 2023

Workshoppen handler om at forene to væsentlige livsområder: Det kreative og det spirituelle. Målet er at vise veje til, hvordan en grundlæggende intuitiv impuls og kontakten indadtil kan nære din inspiration og dit udtryk. VI KOMMER TIL AT ARBEJDE MED: • Rumbevidsthed: Indre rum & det omgivende rum. • At styrke dit tilstedevær og din fleksibilitet i kontakten indadtil og udadtil. • At inspiration ikke er noget, du behøver at vente på. • At åndedrættet og kroppen kan være en vej til poesien.   LÆS MERE


Selvomsorg, empati, medfølelse - Hjertets potentialer - d. 6.-8. oktober, 2023

Vi vil tage udgangspunkt i disse tre følelser og evner, som alle mennesker har, men som vi også alle sammen kan få mere gavn af, blive bedre til: evnen til at drage omsorg og handle selv-omsorgsfuldt. Den emaptiske evne, og endelig vores medfølelses-potentialer. Vi vil på retreatet arbejde inden for tre områder: 1. Hvordan er det muligt at arbejde henimod, at selv-omsorg (S), empati (E) g medfølelse (M) bliver mere integreret i vores eget væsen, på den måde, der er passende og rigtig for det enkelte menneske.   LÆS MERE


De 7 chakraer og deres livsområder - 6-måneders forløb - Opstart d. 15. oktober, 2023

Vi vil på dette 6-måneder-forløb arbejde med de 7 chakraer, og med de 7 livsområder, som styres af de 7 chakraer. Vi vil dedikere én 1-dags workshop fra 10-17 til hvert chakra, og det livsområde, som de enkelte chakraer styrer (den sjette og sidste workshop deles dog af både pineal og krone chakra). Startende med rodchkaraet   LÆS MERE


Solar plexus – kontakt, behov, grænser, passion - d. 27.-29. okotber, 2023

Solar plexus er evigt interessant, og et evigt arbejdspunkt, for (stort set) alle mennesker. Interessant fordi det rummer store uforløste potentialer. Arbejdsomt fordi meget af vores mørke gemmer sig dér. Solar plexus er det område, som styrer mange af vores relationelle kompetencer. Herudover styres vores behov og grænser af solar plexus. Endelig bor vores evne til at brænde for noget – vores vilje, vores passion i solar plexus. Og så starter kærligheden i solar plexus.   LÆS MERE