EFTERÅRS RETREAT - DELVIST I STILHED / 23-25 OKTOBER 2020, SAMSØ

Et retreat – uanset hvilket slags – har altid kun ét formål: At skabe rammerne for at man kan forbedre og forstærke kontakten med ens kerne. Og dermed de potentialer, som ligger gemt dybere inde i en selv. Denne kontakt muliggøres bl.a. gennem den afspænding og afstressning, et retreat tillader, samt den intensivering som den fysiske og meditative praksis tilvejebringer. Retreatet veksler mellem fysisk yoga, siddende meditation/mindfulness, og liggende afspændings-øvelser. Hertil kommer et teoretisk aspekt, samt en nødvendig erfaringsdeling af egne oplevelser og læring. Både helt nybegyndere og mere erfarne kan være med på retreatet. Vores primære fysiske praksis er den klassiske hatha yoga   LÆS MERE


5-DAGES RETREAT - FORDYBELSE, AFSPÆNDING, NÆRVÆR / 11-15 NOVEMBER 2020

Det er muligt på fem dage at nå fordybelse, stor afspænding, og en forøgelse af nærvær. Vi vil arbejde med hele tiden at veksle mellem følgende praksis-former, sådan at vi forsøger at tilvejebringe den størst mulige balance. Mindfulness/meditation, hatha yoga og andre krops-praksisser, liggende afspænding, udveksling – to og to og i den store gruppe, natur og bæredygtighed. Herudover vil der også dagligt gives inspirative oplæg fra underviserens side. Herudover arbejder vi med drømme. Der vil være perioder med stilhed på retreatet. Endelig arbejder vi med fremtid og integration, sådan at det bliver muligt at tage   LÆS MERE


LÆR MINDFULNESS, LÆR YOGA, LÆR MEDITATION - RETREAT FOR BEGYNDERE 27-29/11

Dette retreat er lavet til begyndere, nybegyndere; og mennesker, som føler, at de gerne vil modtage ABC’en for mindfulness, yoga og meditation. Mao. kommer vi til at arbejde med grundighed og systematik gennem det mest fundamentale inden for mindfulness, yoga og meditation. Erfaringen viser nemlig, at jo mere grundigt og systematisk man gennemgår fundamentet, jo mere kan man få ud af sin yoga, mindfulness og meditation. Retreatet er altså lavet til mennesker, som via den ovenstående undervisning, ønsker sig redskaber   LÆS MERE


NYTÅRS RETREAT - MINDFULNESS, YOGA, MEDITATION / 8-10 JANUAR 2021, SAMSØ

Et retreat – uanset hvilkent slags – har altid kun ét formål: At skabe rammerne for at forbedre kontakten med ens kerne, den man egentligt er. Denne kontakt muliggøres bl.a. gennem den afspænding og afstressning, et retreat tillader samt den intensivering, som den fysiske og meditative praksis tilvejebringer. Retreatet veksler mellem fysisk yoga, siddende meditation/mindfulness, og liggende afspændings-øvelser. Hertil kommer et teoretisk aspekt, samt en nødvendig erfaringsdeling af egne oplevelser og læring. Både helt nybegyndere og og mere erfarne kan være med på retreatet.   LÆS MERE


NYTÅRS RETREAT - DELVIST I STILHED / 15-17 2021 JANUAR, SAMSØ

Et retreat – uanset hvilkent slags – har altid kun ét formål: At skabe rammerne for at forbedre kontakten med ens kerne, den man egentligt er. Denne kontakt muliggøres bl.a. gennem den afspænding og afstressning, et retreat tillader samt den intensivering, som den fysiske og meditative praksis tilvejebringer. Stilheden hjælper yderligere med. Retreatet veksler mellem fysisk yoga, siddende meditation/mindfulness, og liggende afspændings-øvelser. Hertil kommer et teoretisk aspekt, samt en nødvendig erfaringsdeling af egne oplevelser og læring.   LÆS MERE


NYTÅRS RETREAT (PÅ SELVE NYTÅRS AFTEN) / 29. DEC-1. JAN 20/21, LIMFJORDEN

Vi vil på retreatet benytte nytåret som en lejlighed til fordybelse. Og der vil også blive plads til fejring af selve nytårsaften (se program nedenstående). Nytåret er en god lejlighed til at se tilbage og afklare året, der er gået. Og samtidig se frem mod det år, der venter rundt om hjørnet. Herudover vil vi fejre selve nytåret, dvs. d. 31. december, med et lille ritual. Et retreat – uanset hvilkent slags – har altid kun ét formål: At skabe rammerne for at forbedre kontakten med ens kerne, den man egentligt er. Og dermed de potentialer, som ligger gemt dybere inde i en selv. Denne kontakt muliggøres bl.a. gennem den afspænding   LÆS MERE


JULE RETREAT PÅ SAMSØ - FORDYBELSE, FÆLLESSKAB, STILHED

Vi vil bruge juletiden til fordybelses, stilhed og fællesskab. Programmet, som du kan se nedenstående, vil bestå af både fastlagte aktiviteter og ikke-programsatte flader, hvor man gør, hvad man ønsker og har behov for (fx slapper af i det rekreative miljø på Mellem-Rummet, bruger den smukke natur, der omgiver Mellem-Rummet eller noget tredje). Selve juleaften d. 24. fejrer vi med middag, hvor det vil være muligt både at spise traditionel og vegansk julemad. Der vil være mulighed for meditation senere på aftenen d. 24.   LÆS MERE


SELV-OMSORG, EMPATI, MEDFØLELSE - HJERTETS POTENTIALER

Vi vil tage udgangspunkt i disse tre følelser og evner, som alle mennesker er født med, men som vi også alle sammen via træning kan få mere gavn af og blive bedre til at anvende: Nemlig evnen til at drage omsorg og handle selv-omsorgsfuldt. Den emaptiske evne, og endelig vores medfølelses-potentialer. Vi vil på retreatet arbedje med en blanding af meditation, afspænding, healing, en del krops-arbejde samt et praksis-orienteret kig ind mod gammel og ny viden og forskning, som er relevant for selv-omsorg, empati og mefølelse.   LÆS MERE


RETREAT I STILHED (MØN RETREAT CENTER)

Et retreat – uanset hvilket slags – har altid kun ét formål: At skabe rammerne for at man kan forbedre og forstærke kontakten med ens kerne. Og dermed de potentialer, som ligger gemt dybere inde i en selv. Denne kontakt muliggøres bl.a. gennem den afspænding og afstressning, et retreat tillader, samt den intensivering som den fysiske og meditative praksis tilvejebringer. Retreatet veksler mellem fysisk yoga, siddende meditation/mindfulness, og liggende afspændings-øvelser. Hertil kommer et teoretisk aspekt   LÆS MERE


SOMMER RETREAT - YOGA, NATUR, MEDITATION, BÆREDYGTIGHED

Et af hovedformålene med dette retreat er at vise veje til, hvordan det er muligt at forene det at være i naturen med det at praktisere yoga, mindfulness og meditation. Når vi tager yoga og/eller meditation med ud i naturen befrugtes vores praksis af naturen. Det samme gælder vores naturoplevelser. Det andet hovedformål med retreatet er at forsøge at gøre forbindelsen til naturen tættere. Jo tættere en relation vi har til naturen – det gælder også alle andre relationer – jo mere vil vi være motiveret til at passe på den og derfor handle mere bæredygtigt. Basalt set handler retreatet om at kultivere det sted inde i os, som er naturligt motiveret til at gøre noget godt: Noget godt for sig selv, noget godt for naturen, noget godt for det fællesskab man er en del af.   LÆS MERE


SOMMER NATUR RETREAT I STILHED

Vi vil benytte disse dage til i en vekselvirkning mellem det at kigge indad, i fordybelse og stilhed. Og også kigge udad mod naturen og den danske sommer. På den måde handler retreatet om vekselvirkningen mellem det udadrettede liv, og den indadvendte selvfordybelse. Vi kommer derfor til at arbejde med at integrere disse aspekter; sådan at vi bibeholder indadvendtheden i naturen og sommeren. Vi kommer til at lave meget af praksis, dvs. meditation, yoga og mindfulness, i naturen. Og dermed lade praksis inspireres af naturen. Vi arbejder også med, hvordan meditation og yoga direkte kan sættes sammen med den natur   LÆS MERE