FAGLIG OG PERSONLIG LÆRING, UDDANNELSE OG ARBEJDE

Den primære læring kommer fra Vækstcenter-pædagogikken, som er udarbejdet af Jes Bertelsen på Vækstecenteret siden 1982. Jeg er selv siden 2013 bosiddende ved Vækstcenteret, og modtager dér personlig og faglig sparring. På grund af den frie struktur på Roskilde Universitet – hvor jeg er cand.mag. i filosofi, videnskabsteori og kommunikation – var det muligt at bruge langt størstedelen af overbygningens 2 år til udelukkende at studere forskning i mindfulness og meditation – med udgangspunkt i Jes Bertelsens omfangsrige forfatterskab. Nedenfor kan du se, hvor jeg har den øvrige læring og uddannelse fra. Jeg vil dog sige, at selvom det er godt med viden og uddannelse, så er det først rigtigt godt, når man lærer at iværksætte viden og læring. Dette er et princip, der gælder for både min egen personlige praksis, og også for den læring og viden, jeg har tilegnet mig. Jeg har således en meget pragmatisk indstilling til hele denne verden af spiritualitet, og også til den tilhørende verden af viden og læring. Det bliver først rigtigt interessant, når vi lærer at anvende og bruge det vi lærer i vores almindelige liv. Dér er frugterne størst, og smukkest. Jeg har haft en meditations-praksis siden 2006; som løbende gennem årene er blevet intensiveret, hvorfor jeg hvert år deltager i måneds-lange personlige retreats.

  • Certificeret psykoterapeut fra den 4-årige tværministerielt godkendte psykoterapeut-uddannelse fra ID Academy.
  • 100 timers grund-uddannelse i hatha yoga (Thailand), hos Ph.D, Shy Sayer
  • 300 timers overbygning i hatha yoga og yoga therapy (Danmark, også hos Ph.D. Shy Sayer. Foruden at deltage på uddannelsen, medunderviste jeg, og koordinerede hele uddannelses-forløbet, og var derfor årsagen til, at den kom til at finde sted i Danmark; med deltagelse af yoga-lærere fra hele verden)
  • Mindfulness MBSR-instruktør fra Århus Universitet

Udover de formelle uddannelser er det en meningsfuld beskæftigelse at indhente og opdatere mig med viden fra forskellige traditioner. Bl.a. for – jf. ovenstående – at kunne finde frem til de metoder, som er de mest effektfulde og ordentlige. Du kan derfor nedenstående se uddrag af de traditioner, som har været allermest influerende på mig og den faglighed, jeg tilbyder:

  • Body-SDS trænings-systemet
  • Advaita Vedanta
  • Margit Madhurima Rigtrup
  • Diamond Logos og Diamond Approach
  • Kundalini-meditation (bl.a. fra Kashmir shaivismen)
  • Energi-meditation og healing hos Helen Gamborg i traditionen fra Bob Moore

I dag lever jeg udelukkende af at undervise på de kurser og retreats, jeg tilbyder, samt de individuelle sessioner jeg tilbyder. Gennem årene har jeg været tilknytte forskellige arbejdspladser: