VILKÅR

FORTRYDELSESRET
Der er 14 dages fortrydelsesret fra den dato, hvor man har lavet sin tilmelding, fx via mail eller hjemmesiden Munonne, eller på anden måde har kommunikeret, at man vi tilmelde sig en begivenhed. Dvs. når man fortryder en tilmelding inden for denne frist, altså 14 dage, har jeg brug for de nødvendige oplysninger (mobile pay eller bank informationer), så jeg kan returnere din betaling. Hvis du vælger at fortryde din tilmelding, skal du meddele dette til mig via mail simonvjh@gmail.com.

CORONA- GENERELLE RETNINGSLINJER IFT. AFMELDING
Bliver man syg af corona, eller har symptomer på corona, skal man ikke møde op til undervisning/kursus. Har man corona symptomer eller er testet positiv med corona, får man som udgangs ikke sin betaling retur, men er velkommen til at bruge sin betaling på et senere tidspunkt til et andet kursus; minus udgifter til kost og logi. Hvis der gør sig ekstraordinære omstændigheder gældende, er det muligt at ansøge om at få sin betaling refunderet. Det er undertegnede, der afgør, om der er tale om ekstraordinære omstændigheder. Jeg afholder årligt mange retreats, dvs. der er mange muligheder i løbet af året for at komme med på et andet retreat.

AFMELDING
Ved afmelding af et kursus efter fortrydelsesrettens udløb, dvs. 14 dage, men senest tre uger før kursusstart, betales et administrationsgebyr på 500,- kr. Ved afmelding senere end tre uger før kursusstart hæfter man for hele kursusbeløbet; dette gælder også ved sygdom. Og alle øvrige årsager til at afmelde sig kursus. Dette betyder også, at tilmelder sig med mindre end 3 uger inden et kursus, er tilmeldingen bindende; uden mulighed for at afmelde. For fortsatte kurser betyder det at man hæfter for alle kursusgangene.
Kursusafgiften er et fast beløb, som skal betales, uanset om du evt. kun kan komme nogle af kursusdagene/delkurserne.
I særlige tilfælde kan kursusafgiften tilbagebetales ved afmelding senere end tre uger før kursusstart. Ansøgning herom skal ske skriftligt til mig senest 14 dage efter kursusstart.

For fortsatte forløb er tilmeldingen som nævnt økonomisk bindende, således at man ved eventuel framelding hæfter for de resterende kursusgange. Denne økonomiske forpligtelse gælder også, hvis man i forløbet er forhindret i at deltage i et eller flere delkurser.

AFLYSNING
Hvis aflysning sker på min foranstaltning, fx pga. sygdom eller andre almindelige årsager, eller corona-relaterede årsager, findes der en ny dato for begivenheden. Pengene tilbagebetales derfor ikke, og man tilmeldes automatisk begivenheden med den nye dato. Hvis man ikke kan deltage på den dato, har man retten til at vælge et andet retreat. Jeg afholder årligt mange retreats, dvs. der er mange muligheder i løbet af året for at komme med på et andet retreat.

 

AFLYSNING AF SESSIONER

Det er muliggt at aflyse sessioner i op til 24 timer inden session start. Aflyses senere end dette, betales almindelig takst. Aflysninger skal gerne ske med væsentligt mere end 24 timer inden session start.

 

PERSONLIGE DATA
Persondata videregives ikke til tredjepart.