Fordybe kontakten til sig selv, mindske stress, eller måske lære at meditere og lave yoga

Retreats og kurser

I trygt rum og samarbejde med mig

Individuelle sessioner

Mindfulness er den mest udbredte meditations-form i verden

Mindfulness
(MBSR-program)

Urban Retreats kommer til at ligge i weekenderne, lørdag og søndag

Urban Retreats

MINE YDELSER

Retreats og kurser

Især mennesker, der ikke har været på retreat, kan undre sig over, hvorfor man skal tage på retreat, og hvad man kan få ud af det. Det at deltage på retreats skal først og fremmest ses som en ramme. En ramme, som er absolut nødvendig, hvis man vil fordybe kontakten til sig selv, mindske stress, eller måske lære at meditere og lave yoga. Mange mennesker oplever, at deres hverdage er fortravlede. Og endnu vigtigere: At det er svært at gøre noget ved denne fortravlethed. Hvilket fører til stress og mistrivsel. Det, der netop kan hjælpe en med at stoppe denne stress-strøm og fortravlethed er at deltage på retreats. Når dette er sagt, kan der være mange andre årsager til at mennesker deltager på retreats. Mennesker, der har deltaget på retreats ved som regel godt, hvorfor de gør det, og hvad det giver dem.

Individuelle sessioner

Der kan være flere årsager til, at mennesker ønsker at arbejde i individuelle sessioner. Noget af forklaringen skal findes i vores vestlige kultur. Vi har – af mange årsager – fået os indrettet sådan, at det i vores kultur ikke er vores vane at være autentiske og ærlige med de følelser, vi faktisk har: Fx af skyld, af sorg, af vrede eller noget fjerde. Denne ”indretning” er det, der gør, at langt de fleste mennesker kan drage stor gavn af individuelle sessioner, hvor det netop handler om sådan, som man faktisk har det. Med andre ord ligger der en guldgruppe i potentialet i de individuelle sessioner. Og mange mennesker – herunder mig selv – ved af erfaring, at det kan være meget givtigt og direkte livsforandrende at arbejde i individuelle sessioner. De individuelle sessioner er et trygt rum og samarbejde med mig, som handler om at bringe dig mere tilbage på sporet.

Mindfulness (MBSR-program)

Mindfulness er den mest udbredte meditations-form i verden. Det skønnes, at omkring 350.000 millioner mennesker i verden praktiserer eller har praktiseret mindfulness. Mindfulness er i virkeligheden en træning af sindet. En træning, der gør –  det ved vi med 100 % videnskabelig dokumentation – at det bliver muligt for mennesker at finde mere ro, og dermed blive mere nærværende i det, man nu engang laver. Der findes i dag mange grene af mindfulness-undervisning i verden. MBSR er den mindfulness-type, som der er forsket allermest i. Derfor har man viden om MBSR-mindfulness, som man ikke har om andre typer af mindfulness. Dette gør, at vi kan have en tillid til netop MBSR-systemet, hvilket giver unikke muligheder. Man har således utroligt meget viden om, hvordan netop MBSR-praksissen er i stand til at lave nogle markante positive forbedringer i menneskers liv.

Urban Retreats

Normalt er retreats noget, man tager ud af byen for at fordybe sig i. Urban Retreats i København gør det omvendt, og bringer retreat-muligheden ind i hjertet af byen. På den måde er det et forsøg på at bringe to verdener sammen: dagligdag over for retreat- og fordybelses-processer. Basalt set handler fordybelse om rammer. Rammer, der sikrer at man kan gøre noget andet, end man plejer, og dermed fordybe sig. Vi forsøger med Urban Retreats at skabe de bedst mulige rammer for fordybelse i byen. Derfor opretholder vi stilheden i store dele af Urban Retreats. Det er vores intention, at Urban Retreats skal være en vedvarende mulighed for mennesker i byerne, ca. 2-4 gange årligt i både København og Århus. Urban Retreats kommer til at ligge i weekenderne, lørdag og søndag. Det er således muligt at tilmelde sig én eller begge dage.