D. 4.-6. Marts, 2022

SELV-OMSORG, EMPATI, MEDFØLELSE - HJERTETS POTENTIALER

VELKOMMEN
Vi vil tage udgangspunkt i disse tre følelser og evner, som alle mennesker er født med, men som vi også alle sammen via træning kan få mere gavn af og blive bedre til at anvende: Nemlig evnen til at drage omsorg og handle selv-omsorgsfuldt. Den emaptiske evne, og endelig vores medfølelses-potentialer. Vi vil på retreatet arbedje med en blanding af meditation, afspænding, healing, en del krops-arbejde samt et praksis-orienteret kig ind mod gammel og ny viden og forskning, som er relevant for selv-omsorg, empati og mefølelse.
 
Vi vil på retreatet arbejde inden for tre områder:
 
1. Hvordan det er muligt at arbejde henimod, at selv-omsorg (S), empati (E) og medfølelse (M), tilsammen ”SEM”, bliver mere integreret i vores eget væsen, på den måde, der er passende og rigtig for det enkelte menneske.
2. Hvordan det er muligt at sørge for, at SEM bliver en integreret og essentiel del af ens meditative og spirituelle liv og praksis.
3. Hvordan det er muligt at sørge for, at SEM i højere grad kommer til at præge vores relationelle liv: kærlighedspartnere, børn og familie, kolleger, venner etc.
 
Retreatet er ikke et stilheds-retreat, men vi vil arbejde med perioder af stilhed. Stilheden bruger vi, så det bliver muligt at vende os dybere indad. Og der vil så derfor også – i de perioder, hvor der ikke er stilhed – blive rig lejlighed til snak, udveksling og almindeligt samvær på retreatet.
 
KROPS-ARBEJDE
Vi vil bruge masser af krops-arbejde på retretat. For at skabe liv og flow i kroppen; og for at skabe et sted, som kan bære den intensitet, vi vil opbygge i hjertet. Vi vil også arbejde med, hvordan det er muligt at knytte sin krops-praksis sammen med SEM; sådan at de to aspekter – hjertet og kroppen – kan komme til at fungere mere integreret. Vi vil benytte os af forskellige yoga-former; primært hatha, vinyasa og yin. Hertil kommer pilates, dans og qi gong.
 
DIALOG OG PROCES-ARBEJDE
Vi vil vi skabe rum og plads for dialog og udveksling af de erfaringer, vi gør os, og også de svære følelser, der evt. måtte komme op. Vi vil derfor grundlæggende arbejde med en tilgang af accept, hvilket også hører til et af hjertets potentialer. Vi vil sammen arbejde henimod at opbygge en tillidsfuld atmosfære; så der bliver rum og tryghed til disse udvekslinger.
 
MINDFULNESS, MEDITTAION OG AFSPÆNDING
Mindfulness og meditation fungerer som den praksis, hvor vi på retreatet integrerer alle dele. Vi vil dels arbejde med at få SEM-kvaliteterne mere ind i den almindelige mindfulness- og meditations-praksis. Hvilket kan betyde en afgørende forskel for det, man får ud af sin praksis. Dels vil vi anvende specifikke meditations-former, som arbejder direkte på hjertet: Bl.a. loving kindness og tonglen. Hertil kommer et healings-mæssigt og energetisk aspekt. Vi vil anvende specifikke meditationer, som adresserer energi- og chakra-systemet; og som derved er med til at løsne blokeringer omkring hjertet. Healings-delen er simpel, og kræver absolut ingen forudgående erfaringer med healing. Vi bruger dels healings-øvelserne til at træne den empatiske indstilling over for et andet konkret menneske, dels til at løsne ting i energi-systemet, så større afspænding og healing kan finde sted. De liggende afspændinger kommer til at fungere som kroppenes, sindendes og hjerternes suk, i hengivelse mod hvile, restitution og dybdeafspænding.
 
PROGRAM
FREDAG
10:00-12:00 Ankomst til Mellem-rummet. Indlogering med kaffe, the og frugt, og frokost.
13:00-19:00 Undervisning og praksis
19:00 Aftensmad
20-20:30/21 Aftenundervisning
 
LØRDAG
8-12:00 Undervisning og praksis
12:00 Frokost
PAUSE
15-18 Undervisning og praksis
18 Aftensmad
20-20:30/21 Aftenundervisning
 
SØNDAG
8-12:00 Undervisning og praksis
12:00-14:00 Afrejse fra Mellem Rummet
 
PRIS
Deleværelse: 3.600 kr (store, lyse deleværelser, man deler med 1, 2 eller 3 personer af samme køn).
Dobbeltværelse: 4.150 kr (begrænset antal)
Enkeltværelse: 4.300 kr (begrænset antal)
Prisen inkluderer følgende: Indkvartering og logi, daglig yoga og meditation, økologiske, vegetariske/semivegetariske måltider (morgenmad, frokost og aftensmad), frugt, snacks, kaffe og the. Mulighed for at låne meditations- og yogaudstyr. Sengelinned og håndklæder.
 
TRANSPORT OG FÆRGETIDER (HUSK AT BOOKE I GOD TID)
Retreatet løber fra fredag d. 4. marts-søndag d. 6. marts. Retreatet starter fredag kl. 12 med frokost. Og slutter søndag kl. 12. Start- og sluttidspunktet passer med færgerne fra både Kalundborg og Hou.
Sejler man fra Hou Havn i Jylland, skal man bestille billetter (http://www.tilsamsoe.dk/) til den færge, der afgår fredag kl. 9:30, med ankomst i Sælvig Havn på Samsø kl. 10:30. Og retur-færge skal bestilles til søndag kl. 13.15. Mellem-Rummet, hvor retreatet afholdes ligger 5 km fra Sælvig Havn.
Sejler man fra Kalundborg skal man bestille billetter (https://www.samsoelinjen.dk/) til den færge, der afgår fra Kalundborg kl. 8.50, med ankomst i Ballen Havn på Samsø kl. 10.20. Retur-færgen skal bestilles til søndag kl. 14.05. Ballen Havn ligger 8 km fra Mellem-Rummet.
 
TILMELDING OG BETALING
Send en mail til: simonvjh@gmail.com
Husk at oplyse dit fulde navn og telefonnummer og om du evt. ønsker dobbelt, enkeltværelse eller deleværelse. Du kan betale for retreatet i én eller to rater. Din tilmelding er gældende ved betaling af depositum på 1.500 kr til: Reg. nr.: 8401 Konto: 1280256 (Merkur Bank). Husk at skrive dit fornavn og tekst “retreat” ved overførslen (eks. ”Hanne retreat”). Restbetaling senest 10 dage før retreat start. Din tilmelding er bindende fra betalingstidspunktet. Bliver du forhindret i at deltage, kan du frit overdrage pladsen til en anden – husk at give besked i sådan et tilfælde.
 
AFBUD OG AFLYSNING
I tilfælde af afbud indtil senest 14 dage før retreatstart tilbagebetales det indbetalte beløb minus et afbestillingsgebyr på 1.500 kr. Pladsen kan evt. overdrages til en anden person. Ved afbud senere end 14 dage før retreatstart, refunderes det indbetalte beløb ikke. Måtte det uventede ske, at retreatet aflyses af arrangør tilbagebetales det fulde indbetalte beløb. Der tages forbehold for fejl og ændringer.
 
KONTATK OG NYTTIGE LINKS
HJEMMESIDE
KOMMENDE RETREATS OG KURSER
HER FINDER DU 7 GRATIS GUIDEDE MEDITATIONER OG 2 YOGA-PROGRAMMER
FACEBOOK-SIDE, HVOR JEG DELER ALLE EVENTS OG INSPIRATION FRA VISDOMS-TRADITIONERNE
MIN BLOG OM MINDFULNESS, MEDITATION, SELVUDVIKLING, KREATIVITET