Fordybe kontakten til sig selv, via mindfulness, yoga, meditation og selvudvikling

Retreats og kurser

I et trygt rum, som handler om at støtte din proces

Individuelle sessioner

MINE YDELSER

Retreats og kurser

Især mennesker, der ikke har været på retreat, kan undre sig over, hvorfor man skal tage på retreat, og hvad man kan få ud af det. Det at deltage på retreats skal først og fremmest ses som en ramme. En ramme, som er absolut nødvendig, hvis man vil fordybe kontakten til sig selv, mindske stress, eller måske lære at meditere og lave yoga. Mange mennesker oplever, at deres hverdage er fortravlede. Og endnu vigtigere: At det er svært at gøre noget ved denne fortravlethed. Hvilket fører til stress og mistrivsel. Det, der netop kan hjælpe en med at stoppe denne stress-strøm og fortravlethed er at deltage på retreats. Når dette er sagt, kan der være mange andre årsager til at mennesker deltager på retreats. Mennesker, der har deltaget på retreats ved som regel godt, hvorfor de gør det, og hvad det giver dem.

Individuelle sessioner

Der kan være flere årsager til, at mennesker ønsker at arbejde i individuelle sessioner. Noget af forklaringen skal findes i vores vestlige kultur. Vi har – af mange årsager – fået os indrettet sådan, at det i vores kultur ikke er vores vane at være autentiske og ærlige med de følelser, vi faktisk har: Fx af skyld, af sorg, af vrede eller noget fjerde. Denne ”indretning” er det, der gør, at langt de fleste mennesker kan drage stor gavn af individuelle sessioner, hvor det netop handler om sådan, som man faktisk har det. Med andre ord ligger der en guldgruppe i potentialet i de individuelle sessioner. Og mange mennesker – herunder mig selv – ved af erfaring, at det kan være meget givtigt og direkte livsforandrende at arbejde i individuelle sessioner. De individuelle sessioner er et trygt rum og samarbejde med mig, som handler om at bringe dig mere tilbage på sporet.