Nærværets veje til afspænding, vitalitet og samhørighed

  • d. 28/7-30/7 – 2023

 

Retreatet er lavet for, at det kan blive muligt at få bedre kontakt med den indre kerne. Og de kvaliteter og resurser, som ligger dér. Man kan inddele retreatet i fire elementer, som selvfølgeligt er indbyrdes forbundne. Grundideen er, at de to første elementer – dels kroppen og åndedrættet, dels mindfulness og meditation – vil føre til kontakten med de to sidste elementer: Selvudvikling og spiritualitet. Endelig er der et teoretisk- eller læringsmæssigt element. Det handler dels om viden og forskning; men måske i højere grad om inspiration. Inspiration, der kan inspirere og støtte deltagerne i deres egne videre processer.

 

  1. KROPPEN OG ÅNDEDRÆTTET

Kroppen og åndedrættet fungerer som udgangspunktet på retreatet. Den yoga, som er vores primære krops-praksis, er en yogaform, hvor åndedrættet er i højsædet. Vi arbejder på, at åndedrættet på en afslappet måde bliver en integreret del af den fysiske yoga. Hertil kommer specifikke åndedrætsøvelser/pranayama. Vi vil inspirere kroppen fra mange vinkler, hvorfor vi foruden hatha yoga inddrager yin- og vinyasa yoga, qi gong, dans og pilates.

 

  1. MINDFULNESS OG MEDITATION

Mindfulness og meditation udgør sammen med kroppen og åndedrættet den anden del af fundamentet på retreatet. Vi vil anvende basal mindfulness. Også som en indgang til de øvrige to elementer hertill. Og desuden arbejder vi med de dybere aspekter af mindfulness; og den visdom, der ligger – ofte overset – i mindfulness-praksis.

 

  1. SELVUDVKLING

Selvudvikling er essentielt, fordi det sikrer, at vi får meget mere af os selv med. Desuden sørger selvudviklingsdelen for, at vi meget nemmere kan integrere det, vi laver på retreatet – fx den erfaring og den indsigt, der kan opstå gennem mindfulness, meditation og de spirituelle praksisser. Nøglebegreber i selvudvikling er konfrontation, integration, fremtid. Konfrontation betyder, at vi tør konfrontere vores udfordringer og de mørkere sider af os selv. Så også de kan vende hjem og integreres mere i ens helhed. Fremtidsaspektet handler om, at man også forstår sig selv fremadrettet, og derfor vil og tør – uambitiøst og realistisk – spørge sig selv, hvor man er på vej hen. Og ikke mindst: Hvor man gerne vil være på vej hen.

 

  1. SPIRITUALITET

Spiritualitet dækker over længslen mod at få en dybere kontakt indadtil, mod kernen, essensen. Og de praksis-former, som understøtter dette. Fx dybere meditations-former, som adresserer hjertet, opmærksomheden, og kroppens energisystem (chakraer og øvrige energipunkter).

 

PRINCIPPER FOR RETREATET

Retreatet bliver båret af følgende fire principper : 1. jordbundenhed/pragmatisme, 2.  inklusivitet, 3. ikke-dogmatisme og erfaringsbaserethed,  og 4. værdsættelse af fællesskabet.

  • Jorbundethed og pragmatisme har at gøre med virkeligheden. Vi forsøger på retreatet at få nogle dybere essentielle erfaringer, som også skal have gang i virkeligheden og det almindelige levede liv.
  • Inklusivitet betyder, at alle dele af ens system må være med. Lyset og mørket. Dét, der er motiveret til meditation og personlig udvikling, og dét der ikke er.
  • ikke-dogmatisme og erfaringsbaserethed vil sige, at ingen deltagere bliver bedte om at købe eller skrive under på noget. Det er erfaringerne – gjort i spirituelle traditioner og af undertegnede – som retreatet baserer sig på. Deltagerne opfordres derfor til at mærke efter, og stole på deres egne erfaringer og intuitioner.
  • Værdsættelse af fællesskabet betyder at vi ved af, hvilken værdi, der kan være forbundet med at være i grupper og fællesskaber. Og at vi forsøger at værne om denne glædesfulde resurse.

 

PROGRAM

FREDAG

12 Frokost

13-18 Undervisning og praksis

19 Aftensmad

20:00-21:30 Aftenundervisning

 

LØRDAG

7:30-9:00 Morgenpraksis

9:15 Morgenmad

11-13 Undervisning og praksis

14 Frokost

PAUSE

16-18 Undervisning og praksis

19 Aftensmad

20:00-20:30 Aftenundervisning

 

SØNDAG

7:30-9:00 Morgenpraksis

9:15 Morgenmad

10:30-14:00 Undervisning og praksis

 

PRISER

Prisen for deltagelse på retreatet er 2700 kr. Hertil kommer 800 kr. som dækker kost og logi i enkeltværelse. I alt 3500 kr.

 

TILMELDING OG BETALING

Ved tilmelding skriver du en mail til simon@gmail.com, og fortæller hvilken værelsestype, du ønsker. Du modtager herefter anvisninger på betalingen, som kan laves via Mobile Pay og bankoverførsel.

 

INDLOGERING

Der er fem enkeltværelser/dobbeltværelser på kursusejendommen og nabogården. De resterende deltagere bliver indlogeret i enkeltværelser hos fastboende på Vækstcenteret, som ligger 2 minutter i bil, og 10 minutters gang fra kursusejendommen.

 

KURSUS-EJENDOMMEN – DFTIS LOKALER I NØRRE SNEDE

Retreatet afholdes i DFTIs – Dansk Familieterapeutisk Institut – lokaler i Nørre Snede. I underetagen findes undervisningslokalet; et behageligt og meget velegnet undervisningslokale. I overetagen findes spisesal og lounge-område. Hertil kommer gode køkken-faciliteter.

 

OMRÅDET

Kursusejendommen ligger i Nørre Snede; hvor også Vækstcenteret ligger. Vi vil derfor sædvanligvis meditere en eller flere aftener i Vækstcenterets meditationssal. Rørbæk Sø ligger fem minutter i bil fra kursusejendommen. Dér kan gås smukke ture. Endelig ligger Nedergaard Skov 10 minutters gang/2 min i bil fra kursusejendommen.

 

MÅLTIDERNE

Alle måltider er økologiske og vegetariske. Måltiderne laves af køkkenpersonalet. Og alle deltagere vil have typisk én tjans i løbet af et retreat, afhængigt af deltagerantallet. Tjanserne handler om at hjælpe med at forberede måltiderne, simple madlavnings-opgaver som at koge ris og anrette salat, og afrydningen efter et måltid. Skemaer ophænges med tjanserne.

 

ADRESSE

Rørbækvej 20, 8766 Nørre Snede, DFTIs kursusejendom

 

KONTAKT OG YDERLIGERE INFO

https://simonvjhansen.dk/