Liggende krops-scanning – At trække vejret ind og ud af kroppen

BAGGRUND
Ligesom den siddende meditation med opmærksomhed på krop og åndedræt hører til rygraden i MBSR-programmet, så hører også krops-scannings-disciplinen til den absolutte rygrad i MBSR-programmet. En stor del af alt arbejde med mindfulness, meditation og personlig udvikling handler om noget så basalt som at komme til at mærke kroppen mere. Og måske er ingen øvelse bedre til dette end krops-scanningen. Hernæst – og måske vigtigst af alt – så hjælper krops-scanningen på den stress, vi bærer rundt på – uanset om vi er meget stressede, eller det er i den mindre afdeling. Med andre ord er et vigtigt element i krops-scannings-disciplinen afspænding og afslapning

De fleste mennesker i vores tid oplever et split mellem hoved og krop. Problemet er, at det er kroppen, der er bedst til at vide, hvad der er bedst for os. Det er netop dét, vi har en krop til. Det kan hovedet ikke tænke sig til, selvom det evineligt prøver. Kroppen siger det direkte – det er det, kroppen er lavet til. Derfor betaler mange mennesker også en kolossal stor pris for dette split, som betyder at, man ikke kan mærke sin krop nok: Stress er måske den mest almindelige pris. Stress og alvorlig stress kommer jo netop af, at man ikke har hørt, eller ikke lyttet til, de signaler, kroppen har sendt. Det er så simpelt, egentligt.

Dette er den præventive side af historien: Bliver vi bedre til at mærke kroppen, så er vi langt bedre stillet ift. i fremtiden at blive ramt af stress og andre fysiske og psykiske lidelser; fx depression. Men det at blive bedre til at mærke kroppen har langt fra kun noget med stress og forebyggelse at gøre; selvom dette selvfølgeligt er vigtigt. Det har i mindst lige så høj grad at gøre med livskvalitet. Dette kan vi kalde for den opbyggelige del af historien. For hvordan skulle det være muligt at skabe sig et liv med en høj livskvalitet, når man ikke kan mærke sig selv? Når man ikke kan mærke det kommunikations-system, nemlig kroppen, som er det bedste kort, vi har til at fortælle om vores behov? Derfor er krops-scanningen en meget vigtig brik i mindfulness-praksis. Som jo netop handler om at højne vores livskvalitet gennem en stadig bedre kontakt med den, man egentlig er. Og heri er arbejdet med kroppen så absolut nødvendigt.

KONKRET OM DENNE LIGGENDE KROPS-SCANNING

Denne krops-scanning adskiller sig fra den anden krops-scanning, som også er tilgængelig via hjemmesiden. I denne krops-scanning bruger vi åndedrættet som en vej til at mærke kroppen bedre. Instruktionerne i denne krops-scanning lyder derfor noget i retning af: ”Bring opmærksomheden til din hæl, og træk vejret ind og ud af hælen”. En af fordelene ved denne krops-scanning er, at lige så snart vi mærker vores åndedræt, så er vi allerede tættere på at kunne mærke kroppen. Nå vi fx bliver bange, og opmærksomheden ryger helt op i hovedet, og vores åndedræt bliver helt anspændt og spinkelt, så kan vi ikke mærke kroppen. Det at kunne mærke kroppen, og det at kunne mærke åndedrættet er tæt forbundet. Og her bruger vi altså åndedrættet som en vej til at mærke åndedrættet tydeligere. En anden fordel ved denne praksis er, at åndedrættet er et af de redskaber vi har til at holde vores meditation vital og levende. Mange- både begyndere og meget erfarne praktiserende – oplever, at deres meditation bliver døsig, søvnig eller energiforladt. Med andre ord har vi brug for nogle redskaber og teknikker, som kan hjælpe os med at holde vitaliteten i vores mindfulness- og meditations-praksis. Åndedrættet er et sådant redskab. Vi har sværere ved at falde i søvn, og blive søvnige, så snart vi mærker åndedrættet. Dette er vel egentligt ikke så mærkeligt: Åndedrættet er – selvom vi måske aldrig har tænkt eller mærket det sådan – en meget inderlig og intim proces. Åndedrættet er den proces, som sørger for, at vi overlever fra øjeblik til øjeblik (selvfølgelig sammen med flere af de andre essentielle livsprocesser: hjertets slag, hjernens funktioner etc.). Med andre ord har vi fat i noget meget ”livfuldt”, når vi har fat i åndedrættet. Derfor kan vores åndedræt hjælpe os med at holde livfuldheden, vitaliteten og energien, når vi laver mindfulness og meditations. En tredje retning, som åndedrættet kan være med til at guide os ind i – som vi dog ikke arbejder med i denne øvelse – er taknemlighed. Så snart vi får stillet skarpt – dvs. virkeligt mærker noget af det ovenstående – at åndedrættet er en nødvendig proces til sikring af vores fortsatte overlevelse – så kan taknemligheden være til at mærke.