De fire elementer

BAGGRUND
Meditation på de fire elementer adskiller sig en del fra de fleste traditionelle meditationer. Bl.a. adskiller den sig fra den strategi, vi sædvanligvis benytter os af i mere almindelig mindfulness-praksis. Strategien i De fire elementer går ud på, at man forsøger at integrere eller bevidstgøre nogle kvaliteter, som er tydelige andetsteds – i dette her tilfælde i naturen, dvs. de kvaliteter, naturen har. Kvaliteterne vi arbejder med i denne meditation, er selvfølgelig de kvaliteter, der knytter sig til de fire elementer: jord, vand, ild og luft. Strategien er simpel: Man opdager eller starter med at se og arbejde med kvaliteterne uden for sig selv, med det ene formål at levendegøre eller integrere kvaliteterne inde i sig selv. Og som sagt handler det i denne meditation om kvaliteter, vi finder i de fire elementer (og som vi selv besidder i overmål, hvilket vi forsøger at opdage i meditationen). Men vigtigt er det at nævne, at selve strategien – at man bevidstgør kvaliteter i sig selv, fordi de er tydelige andetsteds – kunne man lige så godt bruge på andre kvaliteter, vi finder andre steder. Fx hos andre personer, mennesker vi kender eller rollemodeller, eller, mennesker, som vi virkeligt beundrer: her vil vi have præcis samme mulighed for at anvende den pædagogik, som De fire elementer er bygget op på. Nemlig:

  1. Først at blive klare over, hvad er det for en kvalitet ved ham/hende/dem, jeg beundrer og fascineres af, og:
  2. Dernæst begynde en kultivering eller træning af netop den/de kvaliteter. For at give et eksempel: Jeg har en stor fascination af Person X fra min arbejdsplads. X har bare noget specielt over sig, og X siger altid sin uforbeholdne mening til personalemøderne, og bliver meget respekteret for dette. Desuden tør X tage konflikter med ledelsen, som ingen anden på arbejdspladsen tør. Her – når først jeg har klargjort, at det er sådan, tingene hænger sammen – har jeg muligheden for at kultivere mit eget mod, min egen evne til også at sige min mening, mit eget mod til at tage konflikter.

Det var ganske kort om strategien. En strategi, som man vel at mærke kan få ufatteligt meget ud af – også i sit almindelige dagligliv: Find ud af, hvem og hvor du fascineres, og bliv dernæst klar over, hvad det er, de mennesker, du fascineres af levendegør for en/flere kvaliteter. Og begynd selv, hvis det altså føles rigtigt og meningsfuldt, at kultivere den/kvaliteter. Det kan blive til livslang læring. En livslang læring, som du selv vil høste frugterne af undervejs.

FORMÅL
Man kan sige, at meditation på de fire elementer har to formål:

  1. Det første formål har at gøre med – på baggrund af at have bevidstgjort og integreret naturens og elementernes kvaliteter i højere grad – at kultivere ens egen samhørighedsfølelse med naturen. I virkeligheden har meditation på de fire elementer altså det samme formål, mht. at kultivere samhørighedsfølelsen, som mere avanceret meditation. Sociologer og psykologer taler ofte om, at en af de ting, der kendetegner vores moderne og vestlige kultur og samfund er en fremmedheds-følelse, en isolation, ensomhed etc. Det siger sig selv, at en meditation som denne arbejder på netop at kontrabalancere disse tendenser; nemlig at alle individer lever i deres egen, indespærrede, ensomme og over for hinanden fremmedgjorte boble. Og det gør vi ved at kultivere den modsatte følelse: Følelsen af samhørighed og sammenhæng.

En sidste måde, hvorpå meditation på de fire elementer adskiller sig fra ordinære meditationer er ved dens måde at benytte fakta. Som du vil opleve består langt størstedelen af guidningerne i meditationen i en italesættelse af forskellige fakta – fx at vi ved, at de grundstoffer, som den menneskelige krop består af, ikke er blevet dannet på Jorden, men andre steder i universet, og så først senere er kommet til Jorden. På den måde kan man sige, at meditationen læner sig op af det, man fx i buddhismen kalder for ”analytisk meditation”. Analytisk meditation betyder, at man rent faktisk bruger sit intellekt til at vågne mere op. I modsætning til vores normale brug af intellektet, som jo oftest fører os til søvn, tankemylder, fejltolkninger af verden, fejltolkninger af de andre og af os selv, og derfor til en generelt større ufrihed og mindre livskvalitet. Desuden rummer meditationen på de fire elementer en vej, som har været benyttet og italesat af Jes Bertelsen. Vejen handler om en øget tiltro til fakta og videnskab. Og det handler om, at når vi faktisk undersøger tingene, så viser det sig, at de hænger sammen – i bogstavelige forstand – på en måde, som er væsentlig forskellig fra den måde, vi forestillede os det på. Med andre ord siger meditationen på de fire elementer – og mange andre analytiske meditationer med – ”Studér virkeligheden, og du vil finde, at den er ganske anderledes indrettet, ift. hvad du normalt tror. Og brug denne strategi til at vågne lidt mere op, og handle anderledes.”