Retreats og kurser

Især mennesker, der ikke har været på retreat, kan undre sig over, hvorfor man skal tage på retreat, og hvad man kan få ud af det. Det at deltage på retreats skal først og fremmest ses som en ramme. En ramme, som er absolut nødvendig, hvis man vil fordybe kontakten til sig selv, mindske stress, eller måske lære at meditere og lave yoga.

Mange mennesker oplever, at deres hverdage er fortravlede. Og endnu vigtigere: At det er svært at gøre noget ved denne fortravlethed. Hvilket fører til stress og mistrivsel. At deltage på retreats er netop en ramme, der tillader en – i nogle dage – at stoppe denne fortavlethed, og dermed tillade den fordybelse, som i sidste instans kan forøge ens livskvalitet. Når dette er sagt, kan der være mange andre årsager til at mennesker deltager på retreats.