Mindfulness (MBSR-metoden)

Mindfulness er den mest udbredte meditations-form i verden. Det skønnes, at omkring 350.000 millioner mennesker i verden praktiserer eller har praktiseret mindfulness. Mindfulness er i virkeligheden en træning af sindet. En træning, der gør – det ved vi med 100 % videnskabelig dokumentation – at det bliver muligt for mennesker at finde mere ro, og dermed blive mere nærværende i det, man nu engang laver.

Der findes i dag mange grene af mindfulness-undervisning i verden. MBSR er den mindfulness-type, som der er forsket allermest i. Derfor har man viden om MBSR-mindfulness, som man ikke har om andre typer af mindfulness. Dette gør, at vi kan have en tillid til netop MBSR-systemet, hvilket giver unikke muligheder. Man har således utroligt meget viden om, hvordan netop MBSR-praksissen er i stand til at lave nogle markante positive forbedringer i menneskers liv.