Mindfulness og meditation

Den mest almindelige måde at lære mindfulness og meditation er i grupper eller på kurser; fx sådanne 8-ugers kurser, jeg tilbyder med MBSR-programmet. Der kan dog være forskellige grunde til at ville lære om mindfulness og meditation i en individuel samtale. Den individuelle samtale indeholder muligheden for, at man kan stille alle de spørgsmål, man har om emnet. Og i det hele taget få en mere personlig introduktion til mindfulness og meditation.

Derudover muliggør den individuelle samtale, at man kan få en direkte feedback på ens praksis. Erfaringen viser med al tydelighed, at den individuelle sparring på ens mindfulness- eller meditations-praksis kan gøre praksis både mere præcis samt fritage en fra at spilde tid med noget, der ikke virker eller dur.


GÅ TIL OVERSIGT OVER GRATIS GUIDEDE MINDFULNESS- OG MEDITATIONS-ØVELSER

https://simonvjhansen.dk/mindfulness-og-meditations-oevelser/

GÅ TIL OVERSIGT OVER BLOG-INDLÆG, SOM PRIMÆRT OMHANDLER MINDFULNESS OG MEDITATION

https://simonvjhansen.dk/blog/