11-15 november, 2020

5-dages retreat – afspænding, fordybelse, nærvær

VELKOMMEN
Det er muligt på fem dage at nå fordybelse, stor afspænding, og en forøgelse af nærvær. Vi vil arbejde med hele tiden at veksle mellem følgende praksis-former, for på den måde at forsøge at tilvejebringe den størst mulige balance:
– Mindfulness/meditation
– Hatha yoga og andre krops-praksisser (se nedenfor)
– Liggende afspænding
– Udveksling – to og to og i den store gruppe
– Natur og bæredygtighed
– Teori og oplæg fra min side
– Drømmearbejde
– Stilhed i perioder
– Integration og fremtid

Retreatet er tiltænkt både begyndere, som har et ønske om at lære de ovenstående praksisformer samt mennesker med års erfaring.

MINDFULNESS OG MEDITATION
Vi vil arbejde med klassisk mindfulness, som beskrevet af Jon Kabat-Zinn; bl.a. i MBSR-programmet, i hvilket jeg er uddannet. Denne praksis byder bl.a. på den allermest elementære mindfulness-meditation, samt de lidt mere avancerede praksis-former, fx loving kindness og valgløs opmærksomhed. Herudover vil vi arbejde med en bredere vifte af meditations-praksisser, som hovedsageligt har fundament i Vækstcenter-pædagogikken, som anvist af Jes Bertelsen. Denne pulje af meditations-praksisformer fra Vækstcenter-pædagogikken, vi vil anvende, rummer:
– Hjertet og hjertefølelser
– Eksistens og solar plexus
– Chakraerne og energi-kroppen
– Drømmearbejde

HATHA YOGA OG ØVRIG KROPS-PRAKSIS
Vores primære krops-praksis er den klassiske hatha yoga. Den form for hatha yoga, vi vil benytte, har særligt fokus på to områder: 1) Åndedrættet, 2) Kropsholdningen. For at give så meget inspiration til kroppen som muligt – og for kroppens egen fornøjelses skyld – vil vi inddrage en del andre krops-praksisser:
– Vinyasa/flow yoga
– Yin yoga
– Qi gong
– Dans
– Pilates

LIGGENDE AFSPÆNDING
Som det nævnes, rummer et 5-dages retreat rigtigt gode muligheder for afspænding. Og afspænding spiller på dette retreat en central rolle. Der vil både være guidet og ikke-guidet afspænding. I den guidet afspænding, vil vi arbejde med systematisk at dybdeafspænde kroppen, sådan at afspændingen kommer ind steder i kroppen, som hverdagen almindeligvis ikke tillader. Eftersom afspænding spiller denne nøglerolle på retreatet her, vil vi også arbejde med, hvordan en dybere afspænding er mulig i den siddende mindfulness og meditaion, og forskellige hverdags-situationer.

UDVEKSLING – TO OG TO OG I DEN STORE GRUPPE
Én måde at beskrive mindfulness på er ”metabevidsthed”, dvs. en bevidsthed om det, der foregår – mens det foregår. For at understøtte dette perspektiv, arbejder vi med udvekslinger om de erfaringer, vi gør os gennem retreatet. Derudover spiller udvekslings-aspektet også en rolle ift. at træne mindful kommunikation (”mindful tale” og ”mindful lytning”).

TEORI OG INSPIRERENDE OPLÆG
En anden måde, vi kan understøtte metabevidstheds-aspektet, er gennem teori og forskning i mindfulness. Erfaringerne viser nemlig, at det at beskæftige sig med teori og forskning af mindfulness, på afgørende vis understøtter de effekter, som vores praksis får.

DRØMMEARBEJDE
Ingen har sagt det tydeligere end Freud: ”Drømmene er kongevejen til det ubevidste.” Og en af de ting, som naturligt kommer op på et retreat, er netop tanker og følelser fra det ubevidste. Så for at give os selv de optimale betingelser for at forstå den ofte meget værdifulde information, der ligger gemt dér, arbejder vi med drømmene.

NATUR OG BÆREDYGTIGHED
Som vejret tillader det, vil vi lejlighedsvist lave vores yoga og meditation ude i naturen, hvilket Mellem Rummet har særligt gode rammer for pga. naturområderne omkring kursus-ejendommen. Vi praktiserer i naturen dels fordi vores praksis næres at naturen: Vi får faktisk mere ud af vores praksis, når den foregår i naturen. Og dels fordi en klar præmis i al den undervisning, som udgår fra undertegnede er, at et nødvendigt element i mindfulness- og meditations-praksis er at forøge kontakten til naturen. Med det klare formål at blive motiveret til at passe bedre på den. Og derved med tiden lave forandringer i den måde, vi handler og forholder os til naturen og jordkloden.

INTEGRATION OG FREMTID
En væsentlig del af hensigten med et retreat er de positive effekter – dvs. indsigter, erfaringer etc. – som man kan tage med sig hjem til ens hverdag og almindelige liv. For at understøtte denne proces, fylder integrations-elementet en væsentlig del af retreatet. Erfaringen er, at jo mere seriøst dette element tages, jo flere af retreat-frugterne vil man være i stand til at ”overføre” til hverdagen.

PERIODER MED STILHED
Retreatet er ikke et stilheds-retreat. Derimod vil vi indlægge perioder med stilhed. Disse perioder spænder fra pauser med stilhed, måltider i stilhed, til længere perioder med stilhed.

MÅLTIDER
Rutinerne omkring måltiderne er anderledes end sædvanligt. Alle deltagerne er med til at forberede simpel, lækker, nærende vegetarisk kost. Et af formålene med denne ramme er, at det bliver muligt at holde prisen på retreatet nede. Et andet formål med dette er, at det bliver muligt at træne nærværs-elementet i daglige gøremål., og derved sikre den nødvendige grounding. Alle deltagere skal derfor betale kr. 500, som dækker alle måltider. Beløbet skal betales til samme konto som betalingen for retreatet. Alle procedurer omkring madlavning planlægges nøje af underviser, og der vil være en assistent/care taker, som er den gennemgående ansvarlige på madområdet.

PRIS
Deleværelse: 4.300 kr (store, lyse deleværelser, man deler med 1, 2 eller 3 personer af samme køn afhængigt af deltagerantal)
Dobbeltværelse: + 550 pr. person
Enkeltværelse: + 700 pr. person
Prisen inkluderer følgende: Indkvartering og logi, frugt, snacks, kaffe og the. Mulighed for at låne meditations- og yogaudstyr. Sengelinned og håndklæder.

TRANSPORT OG FÆRGETIDER (HUSK AT BOOKE I GOD TID)
Retreatet løber fra onsdag. d. 11. november-søndag d. 15. november. Retreatet starter onsdag kl. 12 med frokost. Og slutter søndag kl. 12. Start- og sluttidspunktet passer med færgerne fra både Kalundborg og Hou.
Sejler man fra Hou Havn i Jylland, skal man bestille billetter (http://www.tilsamsoe.dk/) til den færge, der afgår onsdag kl. 9:30, med ankomst i Sælvig Havn på Samsø kl. 10:30. Og retur-færge skal bestilles til søndag kl. 13.15. Mellem-Rummet, hvor retreatet afholdes, ligger 5 km fra Sælvig Havn.
Sejler man fra Kalundborg skal man bestille billetter (https://www.samsoelinjen.dk/) til den færge, der afgår fra Kalundborg kl. 8.50, med ankomst i Ballen Havn på Samsø kl. 10.20. Retur-færgen skal bestilles til tirsdag kl. 14.05. Ballen Havn ligger 8 km fra Mellem-Rummet.

TILMELDING
Send en mail til: simonvjh@gmail.com
Husk at oplyse dit fulde navn og telefonnummer og om du evt. ønsker dobbelt, enkeltværelse eller deleværelse. Du kan betale for retreatet i én eller to rater. Din tilmelding er gældende ved betaling af depositum på 1.500 kr til: Reg. nr.: 8401 Konto: 1280256 (Merkur Bank). Husk at skrive dit fornavn og tekst “retreat” ved overførslen (eks. ”Hanne retreat”). Restbetaling senest 10 dage før retreat start. Din tilmelding er bindende fra betalingstidspunktet for første betaling. Bliver du forhindret i at deltage, kan du frit overdrage pladsen til en anden – husk at give besked i sådan et tilfælde.

AFBUD
I tilfælde af afbud indtil senest 14 dage før retreatstart tilbagebetales det indbetalte beløb minus et afbestillingsgebyr på 1.500 kr. Pladsen kan evt. overdrages til en anden person. Ved afbud senere end 14 dage før retreatstart, refunderes det indbetalte beløb ikke.

AFLYSNING
Måtte det uventede ske, at retreatet aflyses af arrangør tilbagebetales det fulde indbetalte beløb.
Der tages forbehold for fejl og ændringer.

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål til retreatet kan du kontakte mig på: simonvjh@gmail.com