DE 7 CHAKRA’ERS LIVSOMRÅDER – 6-MÅNEDERS FORLØB - OPSTART 12/9-2021

Vi vil på dette 6-måneder-forløb arbejde med de 7 chakraer, og med de 7 livsområder, som styres af de 7 chakraer. Vi vil dedikere én 1-dags workshop fra 10-18 til hvert chakra, og det livsområde, som de enkelte chakraer styrer (den sjette og sidste workshop deles dog af både pineal og krone chakra). Startende med rodchkaraet, sluttende med krone-chakraet. De 6 workshops vil ligge med ca. 1 måneds mellemrum. Der bliver således   LÆS MERE


LÆR MINDFULNESS, LÆR YOGA, LÆR MEDITATION - RETREAT FOR BEGYNDERE, 12-14 NOVEMBER, 2021

Dette retreat er lavet til begyndere, nybegyndere; og mennesker, som føler, at de gerne vil modtage ABC’en for mindfulness, yoga og meditation. Mao. kommer vi til at arbejde med grundighed og systematik gennem det mest fundamentale inden for mindfulness, yoga og meditation. Erfaringen viser nemlig, at jo mere grundigt og systematisk man gennemgår fundamentet, jo mere kan man få ud af sin yoga, mindfulness og meditation. Retreatet er altså lavet til mennesker, som via den ovenstående undervisning, ønsker sig redskaber   LÆS MERE


STILHEDS RETREAT PÅ SAMSØ - D. 26/11-28/11, 2021

Et retreat – uanset hvilket slags – har altid kun ét formål: At skabe rammerne for at man kan fordybe og forstærke kontakten med ens kerne. Og dermed de potentialer, som ligger gemt dybere inde i en selv. Denne kontakt muliggøres bl.a. gennem den afspænding og afstressning, et retreat tillader, samt den intensivering, som den fysiske og meditative praksis tilvejebringer. Retreatet veksler mellem fysisk yoga, siddende meditation/mindfulness, og liggende afspændings-øvelser. Hertil kommer et teoretisk aspekt, samt en nødvendig erfaringsdeling af egne oplevelser og læring. Endeligt handler retreat-grupper også   LÆS MERE


JULE RETREAT VED LIMFJORDEN – FORDYBELSE, STILHED OG FÆLLESSKAB - D. 23-25/12, 2021

Vi vil bruge juletiden til fordybelses, stilhed og fællesskab. Programmet, som du kan se nedenstående, vil bestå af både fastlagte aktiviteter og ikke-programsatte flader, hvor man gør, hvad man ønsker og har behov for (fx slapper af i det rekreative miljø på Duegaarden, bruger den smukke natur, der omgiver kursus-ejendommen eller noget tredje). Selve juleaften d. 24. fejrer vi med middag, som består af vegetarisk hovedret og risalamande til dessert. PROGRAM TORSDAG D. 23. DECEMBER 10:45 Ankomst til Duegaarden   LÆS MERE


JULE RETREAT PÅ SAMSØ - D. 26.-28. DECEMBER, SAMSØ

Vi vil bruge juletiden til fordybelse, stilhed og fællesskab.. Et retreat – uanset hvilket slags – har altid kun ét formål: At skabe rammerne for at man kan fordybe og forstærke kontakten med ens kerne. Og dermed de potentialer, som ligger gemt dybere inde i en selv. Denne kontakt muliggøres bl.a. gennem den afspænding og afstressning, et retreat tillader, samt den intensivering, som den fysiske og meditative praksis tilvejebringer. Retreatet veksler mellem fysisk yoga, siddende meditation/mindfulness, og liggende afspændings-øvelser. Vi vil sammen værne om den stemning og atmosfære, der øger udbyttet for alle   LÆS MERE


4-DAGES NYTÅRS RETREAT (PÅ SELVE NYTÅRS AFTEN) - D. 30/12-2/1

Vi vil på retreatet benytte nytåret som en lejlighed til fordybelse. Og der vil også blive plads til fejring af selve nytårsaften (se program nedenstående). Nytåret er en god lejlighed til at se tilbage og afklare året, der er gået. Og samtidig se frem mod det år, der venter rundt om hjørnet. Herudover vil vi fejre selve nytåret, dvs. d. 31. december, med nytårs-middag og et lille ritual. Et retreat – uanset hvilket slags – har altid kun ét formål: At skabe rammerne for at forbedre kontakten med ens kerne, den man egentligt er. Og dermed de potentialer, som ligger gemt dybere inde i en selv. Denne kontakt muliggøres bl.a. gennem   LÆS MERE


NYTÅRS RETREAT I STILHED PÅ SAMSØ - D. 7/1-9/1 2022

Som det nævnes ovenfor er den delvise stilhed en af de rammer, som skal sørge for at øge kontakten indadtil, til sig selv. For mennesker, som ikke har været i stilhed før, kan det virke provokerende eller endda uforståeligt at skulle være i stilhed. For andre, som har erfaringerne, er der en stor selvfølge i formålet samt de frugter, der kommer ud af at være i stilhed. Erfaringen viser – fra samtlige tidligere afholdte stilheds-retreats – at alle ender med at værdsætte perioderne med stilhed, og får et betragteligt udbytte heraf. Da retreatet ikke er et retreat i total stilhed, er det ikke på forhånd afgjort, hvor meget stilhed, der vil blive.   LÆS MERE


SELV-OMSORG, EMPATI, MEDFØLELSE - HJERTETS POTENTIALER - D. 4/3-6/3 2022

Vi vil tage udgangspunkt i disse tre følelser og evner, som alle mennesker har, men som vi også alle sammen kan få mere gavn af, blive bedre til: evnen til at drage omsorg og handle selv-omsorgsfuldt. Den emaptiske evne, og endelig vores medfølelses-potentialer. Vi vil på retreatet arbejde inden for tre områder: 1. Hvordan er det muligt at arbejde henimod, at selv-omsorg (S), empati (E) g medfølelse (M) bliver mere integreret i vores eget væsen, på den måde, der er passende og rigtig for det enkelte menneske.   LÆS MERE


RETREAT I STILHED - D. 18.-20. MARTS, 2022

Et retreat – uanset hvilket slags – har altid kun ét formål: At skabe rammerne for at man kan forbedre og forstærke kontakten med ens kerne. Og dermed de potentialer, som ligger gemt dybere inde i en selv. Denne kontakt muliggøres bl.a. gennem den afspænding og afstressning, et retreat tillader, samt den intensivering som den fysiske og meditative praksis tilvejebringer. Retreatet veksler mellem fysisk yoga, siddende meditation/mindfulness, og liggende afspændings-øvelser. Hertil kommer et teoretisk aspekt   LÆS MERE


5-DAGES SOMMER RETREAT – YOGA, NATUR, MEDITATION, BÆREDYGTIGHED, D. 13.-17. JULI, 2022

Et af hovedformålene med dette retreat er at vise veje til, hvordan det er muligt at forene det at være i naturen med det at praktisere yoga, mindfulness og meditation. Når vi tager yoga og/eller meditation med ud i naturen befrugtes vores praksis af naturen. Praksis næres af naturen på måder, som ikke sker, når man praktiserer indendørs. Det samme gælder vores naturoplevelser: Vi får en anden kontakt til naturen, når vi tager praksis med derud. Det andet hovedformål med retreatet er at forsøge at gøre forbindelsen til naturen stærkere. Jo mere forbundet vi føler os til naturen jo mere vil vi være motiveret til at passe på den og derfor handle mere bæredygtigt. Basalt set handler retreatet om at kultivere det sted inde i os, som   LÆS MERE


STILHEDS RETREAT VED LIMFJORDEN - D. 23/9-25/9 - 2022

Et retreat – uanset hvilket slags – har altid kun ét formål: At skabe rammerne for at man kan fordybe og forstærke kontakten med ens kerne. Og dermed de potentialer, som ligger gemt dybere inde i en selv. Denne kontakt muliggøres bl.a. gennem den afspænding og afstressning, et retreat tillader, samt den intensivering, som den fysiske og meditative praksis tilvejebringer. Retreatet veksler mellem fysisk yoga, siddende meditation/mindfulness, og liggende afspændings-øvelser. Hertil kommer et teoretisk aspekt, samt en nødvendig erfaringsdeling af egne oplevelser og læring. Endeligt handler retreat-grupper også   LÆS MERE


LÆR MINDFULNESS, LÆR YOGA, LÆR MEDITATION – RETREAT FOR BEGYNDERE, D. 25/11-27/11 - 2022

Dette retreat er lavet til begyndere, nybegyndere; og mennesker, som føler, at de gerne vil modtage ABC’en for mindfulness, yoga og meditation. Mao. kommer vi til at arbejde med grundighed og systematik gennem det mest fundamentale inden for mindfulness, yoga og meditation. Erfaringen viser nemlig, at jo mere grundigt og systematisk man gennemgår fundamentet, jo mere kan man få ud af sin yoga, mindfulness og meditation. Retreatet er altså lavet til mennesker, som via den ovenstående undervisning, ønsker sig redskaber   LÆS MERE